Kulturna inteligenca in gledališča resničnosti

Cankarjev dom, Ljubljana
23. april 2015

Uprizorjeno predavanje avstrijskega multi-medijskega umetnika in aktivista Konrada Beckerja.

V svojem nastopu bo Becker osvetlil podtekste politik(e), ki vladajo (v) informacijski družbi, kjer delujejo kot ogledala, ki odsevajo (naše) iluzije. Tisk, fotografija, fonograf, film kot tudi najsodobnejši digitalni mediji so (vedno nove) tehnologije, ki omogočajo shranjevanje podatkov in njihovo repliciranje, obenem pa so skozi čas temeljno spreminjale človekovo dojemanje in konstruiranje (lastne) realnosti.

V pregledu razvoja raznih ‘magičnih’ naprav – od teh, ki jih uporabljamo danes, pa vse do odrov vaudevilla iz 19. stoletja – bo avtor kot nekakšen medijski arheolog stopal po njihovih sledeh in izkopaval zgodbe o (medijskih) duhovih, ki še vedno preganjajo naš svet in človekovo realnost. Ob tem pa nam bo predvsem razkrival subjektivno dimenzijo (oziroma človeški faktor), ki deluje na področju informacijske tehnologije, saj takoimenovana informacijska premoč (‘Information Dominance’) namreč posega tudi v psiho-kibernetske koordinate posameznikove realnosti.

Z drugimi besedami, tehnološki razvoj v polju kulture spreminja človekov pogled na svet, toda domišljati si nekaj (v nasprotju ali paralelno z realnostjo) ni le subjektiven proces, ki se odvija izključno v posamezniku in ločeno od sveta ter resničnosti, ki ga obkroža. Kulturna »Intelligence« se ukvarja s kartiranjem prepletene dinamike virtualnega in realnega, simbolnega ter materialnega prostora.

Kolofon

Produkcija: Zavod Projekt Atol
Koprodukcija: Cankarjev dom (Ljubljana), t0 (Dunaj, Avstrija)

Projekt sta finančno podprla Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo.

Bio

Konrad Becker, direktor Inštituta t0 (centrale intermedijske taktične umetnosti) na Dunaju ter ‘kulturno-obveščevalne’ agencije World-Information.Net, se podpisuje pod številne odmevne projekte v polju progresivnih kulturnih praks, ki se gibljejo  na meji med zvočno umetnostjo, psiho-akustiko in elementi sodobne plesne in gledališke umetnosti, pri čemer so njegovi projekti skozi čas prešli in prerasli žanrske definicije ter kategorije in mutirali v številne stranske produkte in odvode, od meta-matematičnih in performativnih multi-medijskih instalacij do industrijsko-ambientalne ‘noise’ glasbe, umetnosti zvočnega programiranja ter vpletanja (sodobno)plesnih in gledaliških elementov v projekte, ki jih je ustvarjal v ranem obdobju rave kulture. Kot profiliran umetnik že od leta 1979 samostojno deluje v polju raznoterih, multi-disciplinarnih (umetniško-tehnološko-znanstvenih) govoric kot raziskovalec ‘hiper-medijskih’ praks, razvijalec interdisciplinarnih vsebin, na področju elektronske glasbe in (novih) medijev kot glasbenik, performer, skladatelj, kurator, producent in organizator številnih multi-medijskih produkcij, razstav in dogodkov, tako samostojno kot v okviru mednarodnih festivalov in programov najrazličnejših kulturnih ustanov in institucij. Poleg tega se podpisuje tudi pod številne objave tiskanih, teoretskih kot tudi (elektronskih) audio-vizualnih del, predava in poučuje kot gost na številnih univerzah ter sodeluje na najrazličnejših konferencah in simpozijih. Prav tako je član upravnih odborov in organov različnih institucij s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij in umetnosti oziroma kulture.

Konrad Becker