Spektralne pokrajine

Helsinki/Ljubljana
01. april – 30. september 2021

V jedru Bergerjeve prakse stoji zanimanje za dihotomijo med človeškim zaznavanjem časa in časom v bioloških, okoljskih in geoloških procesih, katerih del smo. Ta dihotomija izhaja iz sedanjosti, kjer smo kot posamezniki izzvani spremeniti svoj način življenja in tako prispevati k prizadevanjem in ukrepom za zagotovitev prihodnosti naših zanamcev.

V svojem delu, ki se že več let odvija pod naslovom Spektralne pokrajine (Spectral Landscapes), Berger raziskuje odnos med radioaktivnostjo in pokrajino. V zadnjih dveh letih je na Finskem obiskoval lokacije z večjo naravno radioaktivnostjo, ki izvira iz propadanja mineralizacij naravnega urana in torija. Podatki, ki jih je zbral na terenu, mu omogočajo, da gama sevanja reprezentira kot telesa, ki štrlijo iz radioaktivne osnovne kamnine in orišejo zapletene a pokrajini lastne značilnosti. Konstitucija teh nevidnih a prisotnih teles je del planetarnih procesov, ki se odvijajo v izredno dolgih časovnih obdobjih in segajo globoko v preteklost in prihodnost (deep time); odraža oblike kontinentalnega odnašanja, biogenega kopičenja kisika v naši atmosferi, pregibanja gorskih verig in njihove erozije ter sledi razbrazdanosti geofizičnih formacij, ki zaznamujejo značilnosti pokrajine, ki nas obdaja. Prisotnost teh, kot jih imenuje Berger, spektralnih teles, je mogoče zaznati le z ekstrasenzoričnimi sredstvi, hkrati pa so spektralna tudi v smislu, da gre za svetlobna polja, fotone, četudi se nahajajo v (za človeško oko) nevidnem delu spektra. 

Umetniška rezidenca, ki se odvija na daljavo bo poleg nadaljevanja umetniškega raziskovanja tekom leta 2021 obsegala tudi javne predstavitve Bergerjevega dela v obliki predavanja, besedila, intervjuja in razstave.

Hkrati bo rezidenca ponudila izhodišče za povezovanje Bergerjeve prakse z lokalnim prostorom, ter nadgradnjo projekta Spektralnih pokrajin v sodelovanju z drugimi umetniki in strokovnjaki. Rezidenca je namreč tudi predhodnica daljše raziskave jedrske sodobnosti Slovenije, načrtovane za leti 2022 in 2023, ki se bo odvijala pod okriljem Projekta Atol ter KonS. 

Kolofon

Erich Berger: Spectral Landscapes, 2019/21

Produkcija: Zavod Projekt Atol

Rezidenca je del projekta GREEN Revisited, ki je sofinanciran s strani programa Evropske unije Ustvarjalna Evropa. S podporo Mestne občine Ljubljana – Oddelka za kulturo.

Bio

Erich Berger je umetnik, kurator in direktor Bioart Society v Helsinkih, ki deluje v polju med vizualno umetnostjo in znanostjo. V svojem delu je raziskoval materialnost informacij ter informacije in tehnologijo kot materiala umetniške prakse. Zanimajo ga vprašanja “globokega” časa in hibridnih ekologij, zato se v svojih novejših projektih posveča geološkim procesom, radiogenim fenomenom in njihovim družbeno-političnim implikacijam. Berger je instalacije, performanse in vmesnike razstavljal po vsem svetu ter za svoje delo prejel nagrade uveljavljenih institucij kot so Prix Ars Electronica (AT), ZKM (DE), Vida Telefonica (ES), Files Prix (BR) in Arts at CERN (CH).

Erich Berger