Resnica o Los Angelesu

Louis Adamič – Resnica o Los Angelesu

Uvodnik: Alenka Pirman
Prevod: Aleš Debeljak

Zbirka RE-LAX, 2013

“Resnica o Los Angelesu razgalja sprego nepremičninske, filmske in krščanske industrije, ki so jo omogočale moralne vrednote, utelešene v prohibiciji in Ku Klux Klanu. Vrnimo se torej v obdobje med svetovnima vojnama, v zibelko časa, ki ga živimo danes.” (A. Pirman)

Knjižica je prvič izšla leta 1927, do sedaj pa v slovenščino še ni bila prevedena. Odličen prevod je pripravil Aleš Debeljak, sočasno pa smo pripravili tudi ponatis v izvirniku, torej v angleščini. Knjiga je izšla v sodelovanju z Združenjem slovenska izseljenska matica in Založbo Littera Picta.