Ničesar ne smemo imeti za samoumevno in Monomat v MAXXI