Peter Purg

Bio

Dr. Peter Purg na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici (AU UNG) kot izredni profesor vodi modul “Novi mediji” v do- in po-diplomskih programih Digitalne/Medijske umetnosti in prakse. Po doktoratu iz medijske umetnosti, komunikoloških in literarnih ved na Univerzi v Erfurtu (Nemčija) objavlja v poljih umetnostne pedagogike, medijske ekologije in umetnosti, interdisciplinarne ustvarjalnosti ter inoviranja. Njegovi performansi (predavanja) in intermedijska dela segajo od digitalno-analognih miniatur do intervencij v javnem prostoru, pa tudi participativnih in skupnostnih procesov. Aktivno deluje na področju kulturnih ter visokošolskih politik, presoje ter zagotavljanja kakovosti. Vodil je priznani mednarodni projekt MAST – Module in Art, Science and Technology, Kuriral je dvajseti mednarodni festival medijske/sodobne umetnosti Pixxelpoint 2019. Vodil je mednarodne projekte ADRIART (Advancing Digitally Renewed Interactions in Art Teaching), IDEATE (Interdisciplinary Entrepreneurial Application for Transforming Education in High Technologies) in nagrajeni HiLoVv (Hidden Live(r)s of Venice on Video) ter slovenski tim v projektu PAIC – Participatory Art for Invisible in TV Free Europe (Ustvarjalna Evropa).

Je prejemnik priznanja »Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju« Slovenske znanstvene fundacije v letu 2011. Je predsednik Sveta NAKVIS, v mandatu 2016 – 2022 na predlog Slovenske rektorske konference, tudi mednarodno pa je uveljavljen kot presojevalec za akademsko kakovost. Je član Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije in ekspert v skupini za pripravo Nacionalnega programa visokega šolstva 2021-30.

Gostoval je na številnih izobraževalnih in kulturnih institucijah v Sloveniji in tujini; raziskuje, svetuje, žirira, kurira, producira in razvija na različnih področjih novih medijev ter (inter)medijske, hibridne oz. raziskovalne umetnosti.