Brian Springer

Bio

Brian Springer je medijski umetnik, ki ga najbolje poznamo po njegovem delu na področju videa, zvoka in performansa. Izjemno odmeven je bil njegov video dokumentarec SPIN (1995), v katerem je Springer uporabil materiale internih satelitskih TV prenosov, ki niso namenjeni javnosti in s pomočjo njih v filmu dekonstruiral novičarski svet komercialnih TV postaj in o katerem je NY Times zapisal, da je »uničujoča kritika načinov manipuliranja z novicami in politikami, ki jih izvaja televizija.« Feed je nastal na sledi projekta SPIN, v katerem se je Springer prav tako ukvarjal z neobdelanimi prestreženimi materiali. Njegov dokumentarec The Disappointment: Or, The Force of Credulity (2007) pa spodbuja gledalca, da premisli zgodovino in zgodovinjenje, dokumentacijske postopke, principe pozabe in vgrajevanje le teh v kulturno konstrukcijo nacionalnega sentimenta. Njegova dela so bila prikazana v institucijah kot so ZKM, the Hammer Museum (Los Angeles), the Whitney Museum (NYC), ICA (London) in Centre Pompidou (Paris).

Brian Springer