Arctic Perspective Initiative

Bio

Arctic Perspective Initiative (API) je mednarodna, neprofitna iniciativa posameznikov in organizacij, ki želi javnost opozoriti na globalni kulturni in ekološki pomen cirkumpolarnih območij ter v teh regijah vzpostaviti odprte sisteme ustvarjalnih, komunikacijskih in distribucijskih infrastruktur. Eden poglavitnih ciljev iniciative je ustvarjanje pogojev preko katerih bodo severna arktična ljudstva s pomočjo odprtih tehnologij, sistemov ustvarjanja, učenja in usposabljanja lahko enakopravno in trajnostno sodelovala v pridobivanju in izmenjavi informacij o okolju in spremembah v njemu, ki so posledica globalnih klimatskih sprememb. Hkrati iniciativa API deluje kot ena centralnih točk predstavitve sodobne umetnosti in znanosti cirkumpolarnih območij na t.i. ‘globalnem jugu’ in služi kot vozlišče, kjer se srečujejo sodobne konceptualne prakse, ki povezujejo zemeljska pola ter umetnost in znanost. Mrežo sta ustanovila Marko Peljhan in Matthew Biederman.

Arctic Perspective Initiative