Rob

Cirkulacija 2, Ljubljana
22. – 31. avgust 2018

Otvoritev instalacije: 21. avgust 2018 ob 20.00
Ogled: 27. avgust 2018 ob 20.00
Zatvoritveni dogodek: 30. avgust  2018 ob 20.00

V svojih projektih se Sever že več let ukvarja z našimi odnosi s fizikalnimi sistemi, v katerih smo prisotni, in skritimi realnostmi, ki nas obkrožajo. Pri tem ga zanima predvsem haptično zaznavanje prostora, ki ga raziskuje s tehnologijo, svetlobo in zvokom, ter preizkuša z motnjami, trajanjem in gibanjem.

Projekt Rob je tretja zvočna postavitev Anžeta Severja. Novi projekt je inspiriran s teorijami o fizikalnih sistemih in kvantni mehaniki, kot so Higgsov bozon, zakoni termodinamike, valovno delčna dvojnost idr. Te hkrati opisujejo svet, ki nam je znan, svet narave, svet v katerem živimo, ki pa ob drobnogledu postanejo nenavadna, čudenja vredna stanja realnosti.
Zvok je pravzaprav edini medij, s katerim Sever gradi delo Rob. Z njim vzpostavlja situacijo vzporedno vsakdanji percepciji pojava; zvok dojemamo predvsem kot slišni pojav, medtem ko zaznave frekvenc zunaj slišnega območja povezujemo z zvokom le v določenih pogojih ali razmerah. Tako ob visoki jakosti in nizkih frekvencah naše telo zvok zazna kot tresljaje.
Zvočna in druga mehanska valovanja prepletajo naše okolje na ravni mikro- in makropremikov in neprestano vplivajo na nas. Jih sprejemamo, se nanje odzivamo, a jim z omejenim obsegom človeškega zavestnega zaznavanja le redko sledimo.

Z oscilacijami, ki jih zvočne frekvence sprožajo pri človeku, bo projekt Rob gledalcu približal tujo izkušnjo zvoka in obiskovalce spodbudil v premislek o prepletu nenavadnega in samoumevnega v okolju, ki nas obdaja.

Kolofon

Anže Sever: Rob, 2018
zvočna postavitev

Avtor: Anže Sever
Kuratorica: Anja Zver
Produkcija: Zavod Projekt Atol

Projekt sta podprla Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo.

Bio

Anže Sever (1991, Slovenj Gradec) študira na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani. Pod vodstvom Tevža Logarja je v okviru Društva umetnikov (DUM) sodeloval na štiri-letnem (2013-2017) razstavnem projektu, katerega namen je bil vzpostaviti model dolgoročnega sodelovanja institucij z mlajšimi avtorji. Samostojno je razstavljal v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova, Ljubljana (serija razstav Prepih) in v Muzeju premogovništva Slovenije, Velenje.

Anže Sever