Krajinski stroji

Cukrarna, Poljanski nasip 40, Ljubljana
03. marec – 02. april 2023

V sklopu razstave konSekvence.

Odpiralni čas: Od torka do nedelje: 10.00–19.00

S projektom Krajinski stroji Erich Berger nadaljuje z raziskovanjem odnosa med radioaktivnostjo in pokrajino. Še naprej se osredotoča na globoki čas, spektralne pojave, naravne in antropogene krajine, ki pa jih tokrat obravnava na primeru rudnika urana Žirovski vrh ter človeških in nečloveških procesov, ki oblikujejo njegovo preteklost in prihodnosti.

Instalacijo sestavljajo besedilo umetnika, grafični prikaz in vizualni pregled odlagališč Boršt in Jazbec, seizmični observatorij in observatorij za gama sevanja, zvočno in elektromagnetno okolje ter meglična celica z nadomestnim krajinskim strojem Boršt.

Umetniška instalacija je rezultat več kot enoletnega raziskovalnega in terenskega dela ter predstavlja nekakšen observatorij, namenjen opazovanju planetarnega stroja. Instalacija je sama tako pripomoček ali naprava v katero lahko vstopimo, da bi opazovali procese, ki delujejo v prostorskih in časovnih razsežnostih pod pragom našega zaznavanja in onkraj njega.

***

Rudišče uranove rude na Žirovskem vrhu je bilo odkrito leta 1960. Šestnajst let pozneje je bil tam ustanovljen rudnik za proizvodnjo jedrskega goriva za Jedrsko elektrarno Krško. Rudarjenje je bilo leta 1990 prekinjeno, osem let pozneje pa je bil rudnik zaprt in začel se je intenzivni sanacijski program. Danes sta ostali dve odlagališči, Jazbec in Boršt. Vzdržujeta se z zamislijo o dolgoročnem upravljanju, ki se izvaja pod odgovornostjo javnega podjetja Rudnik Žirovski Vrh. Dolgoročno upravljanje trenutno pomeni 400 let spremljanja in vzdrževanja, ki je potrebno za zagotavljanje varstva okolja in bližnjih prebivalcev. Razpolovna doba urana je približno 4,5 milijarde let.

Stojiš na jugovzhodnem pobočju Črne gore. Kratek, poznopoletni dež je pravkar očistil zrak in iz stare asfaltna ceste hlapi aromatičen vonj po petroleju. Pravkar postavljaš niz mikrofonov in senzorjev za zaznavanje številnih slišnih in neslišnih frekvenc zvočnega in elektromagnetnega spektra. Uglasiš se s svojo okolico in njenimi različnimi lestvicami. Slišiš žuželke in veter, na nasprotnem hribu pa stroje za spravilo pridelka. Cerkveni zvonovi in lajajoči pes za kratek čas prekinejo enakomerno šumenje. Pričakuješ, da bodo nekatera od tvojih vezij kmalu omogočila prisluškovanje nevidnim emisijam atmosfere, radijskim prenosom podatkov in nenehnemu radioaktivnemu razpadu.

Pretekle postavitve:

Samostojna razstava @ osmo/za, Slovenska cesta 54, Ljubljana | 07. – 21. december 2022 | Otvoritev in vodstvo z umetnikom: Sreda, 7. december, ob 19.00.

Kolofon

Erich Berger: Krajinski stroji
instalacija, 2022

Kuratorka: Tjaša Pogačar
Produkcija: Zavod Projekt Atol

V sodelovanju in s pomočjo:
Marko Peljhan: konceptualni pogovori in terensko delo
Arts at CERN / Accelerate Finland / CAPSULA (art-science-nature) / Saastamoinen Foundation: začetni poskusi z oblačno komoro in pogovori
Till Bovermann, plonk GmbH: terensko snemanje, produkcija in naknadna obdelava zvoka, večkanalno zvočno programiranje, fotografska dokumentacija terenskega dela
Laura Kaker: video montaža
Jože Zajec: produkcija oblačne komore
C-Astral: fotografiranje iz zraka
Nuno Sousa: 3D delo v programu Blender
Sushant Passi, Aalto Design Factory: 3D tiskanje
Maija Fox: litje aluminija
Marko Damiš, wild: grafično oblikovanje
Valter Udovičić: postavitev razstave in tehnična pomoč

S podporo: konS ≡ Platforma za sodobno raziskovalno umetnost, Univerza v Kaliforniji: Systemics Lab – Media Arts and Technology, Kone Foundation Finland, Arts Promotion Center Finland, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Evropski sklad za regionalni razvoj Evropske unije, Mestna občina Ljubljana.

Zahvaljujemo se: Rudniku Žirovski Vrh in vsem sodelavcem

Bio

Erich Berger je umetnik, kurator in direktor Bioart Society v Helsinkih, ki deluje v polju med vizualno umetnostjo in znanostjo. V svojem delu je raziskoval materialnost informacij ter informacije in tehnologijo kot materiala umetniške prakse. Zanimajo ga vprašanja “globokega” časa in hibridnih ekologij, zato se v svojih novejših projektih posveča geološkim procesom, radiogenim fenomenom in njihovim družbeno-političnim implikacijam. Berger je instalacije, performanse in vmesnike razstavljal po vsem svetu ter za svoje delo prejel nagrade uveljavljenih institucij kot so Prix Ars Electronica (AT), ZKM (DE), Vida Telefonica (ES), Files Prix (BR) in Arts at CERN (CH).

Erich Berger